DESATERO pro absolvování RUN HERO

  1. k tomu, aby jsi se mohl vydat na trasu RUN HERO a byl zapsán na listinu finisherů, případně získal i finisherskou trofej, musíš nejprve provést registraci na těchto stránkách.
  2. při registraci si vyber startovní balíček BASIC nebo PREMIUM, po zaplacení registračního poplatku ti zašleme potvrzení a tvůj registrační balíček e-mailem.
  3. na zdolání trasy máš 1 až 3 (po sobě jdoucí) dny - respektive 24 až 72 hodin, trasu můžeš absolvovat kdykoliv do 365 dnů od přijetí potvrzujícího e-mailu nebo registračního balíčku. Jedním dnem se v tomto případě rozumí časový úsek o délce 24 hodin. Není tedy nutné začínat 00:01 hod a dokončit 23:59 hod (téhož dne). 
  4. můžeš začít na jakémkoliv místě trasy. Trasa je jednosměrná, běží se vždy proti směru hodinových ručiček. Podmínkou je pouze to, že se po absolvování celého okruhu musíš vrátit na stejné místo, kde jsi začal. Pokud si trasu rozložíš do více dnů, podmínkou je vždy následující den začínat ze stejného místa, kde jsi den předtím svou cestu ukončil.
  5. trasa využívá lesních cest a stezek značených turistickými značkami, k navigaci na nich ti bude sloužit zejména mapa, zaslaný GPS log a návodný slovní popis s kontrolními body.
  6. povinnou výbavou každého účastníka je zařízení umožňující zaznamenávat absolvovanou trasu (GPS navigace, mobilní telefon apod.). V případě mobilního telefonu doporučujeme power banku (zapnutá GPS na mobilním telefonu totiž rychleji vybíjí baterii). Dále zdroj světla (čelovka) včetně náhradních baterií, reflexní prvky nebo červenou blikačku (ať jsi v noci vidět na silničních úsecích trasy), termoizolační fólie (která většinou tvoří součást lékarničky) a dostatečně velkou nádobu na vodu (vak na vodu, Soft Flask atd.) které si budeš průběžně doplňovat cestou. V případě zimního běhu, také běžecké nesmeky. Doporučené vybavení: bežecké nebo turistické hole, malá lékarnička, náhradní oblečení a dostatek jídla na první kilometry. Trasa je vždy po čase svedena do obydlené zóny, kde je možné doplnit jak vodu, tak další jídlo na cestu.
  7. zdolání trasy RUN HERO (nezbytné pro zapsání na listinu finisherů a případně získání finisherské trofeje) ti bude uznáno v okamžiku, kdy nám na email info@runhero.cz zašleš odkaz na záznam (s GPS logem) tvé trasy. Ten musí být odemčený (veřejně přístupný např. na strava.com, connect.garmin.com, movescount.com, atd.) ať je možné zkontrolovat, že jsi celou trasu broběhl/prošel.
  8. v případě, že poběží skupinka registrovaných účastníků pohromadě a někteří z nich nevlastní žádné zařízení, které by bylo možné zaznamenávat GPS log, postačí nám GPS logy těch účastníků ze skupiny, kteří toto zařízení vlastní. Pro potvrzení těch, co GPS log nezašlou, požadujeme pro ověření hromadnou fotku z následujících míst: rozhledna Děd, přehrada Klíčava, rozhledna Máminka, Vraní skála, poutní areál Skalka, menhir nad Mořinkou – Zdeňkovo Křeslo a vyhlídka Svatý Jan pod Skalou.
  9. po kontrole povinných údajů viz. bod 8) bude každý úspěšný finisher zapsán do Síně slávy - veřejná listina. Majitelům startovního balíčku PREMIUM bude poštou odeslána finisherská trofej.
  10. každý účastník běží na vlastní nebezpečí. Beží se za plného silničního provozu, každý účastník je povinen řídit se platnými předpisy pro pohyb na pozemních komunikacích i mimo ně. Pořadatel nehradí škody na zdraví ani na majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s účastí.